Acetylsalicylzuur bijwerkingen

Net als alle medicijnen, kan ook acetylsalicylzuur zorgen voor enkele bijwerkingen. Bij het grootste deel van de gebruikers treden er geen bijwerkingen op, maar het is ook niet ongebruikelijk. Hoe hoger de dosering, hoe groter de kans op bijwerkingen. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen.

Acetylsalicylzuur bijwerkingen – soms (0,1 – 1%)

Verlengde bloedingstijd: Acetylsalicylzuur remt de bloedstolling. Hierdoor kan het bij hoge doseringen voorkomen dat wonden langer doorbloeden. Dit is vooral merkbaar bij hoge doseringen, boven de 300 mg.
Maagpijn: Een algemeen onrustig gevoel in de maag, brandend maagzuur, buikpijn, braken en kramp. Veroorzaakt door de remming van COX-1, lees er hier meer over.
Darmklachten: Diarree, verstopping of winderigheid.

Acetylsalicylzuur bijwerkingen – zelden (0,01 – 0,1%)

Maag- of darmzweren: Als gevolg van een verzwakte maag- en darmwand door het medicijn. Kan gezien worden als een ernstigere vorm van de eerder genoemde maag- en darmklachten.
Draaierigheid, hoofdpijn en duizeligheid: Meestal verdwijnt dit na gewenning aan het medicijngebruik.

Acetylsalicylzuur bijwerkingen – zeer zelden (> 0,01%)

Overgevoeligheid: In enkel gevallen kan het voorkomen dat de gebruiker overgevoelig is voor acetylsalicylzuur. De symptomen lijken op een allergische aanval, zoals benauwdheid, rode huid, bulten en blaren. Raadpleeg bij deze symptomen of twijfel meteen een arts.
Ontstekingen in de mondholte
Jichtverschijnselen grote teen: U herkent dit aan een pijnlijk gezwollen teen, vaak met een rode kleur. Wanneer u eerder in jicht heeft gehad, bent u gevoeliger voor deze bijwerking. Neemt contact op met uw arts bij deze bijwerking. Andere pijnstillers als paracetamol kunnen deze bijwerking niet veroorzaken.
Ernstige bloedafwijkingen: Dit gebeurt zeer zelden bij personen van negroïde of Mediterrane afkomst. Personen met deze afkomst hebben soms een deficiëntie van het enzym glucose-6-fosfaat dehydrogenese. Deze deficiëntie, in combinatie met acetylsalicylzuur kan voor ernstige bloedafwijkingen zorgen. Wanneer u van deze afkomst bent en last heeft van sufheid, duizeligheid en/of draaierigheid dient u meteen een arts te raadplegen.